RefnaesPige

RefnaesPige

Navnet Refnæs (ved Kalundborg) er i dag nok mest kendt/forbundet med kursuscentret for blinde og svagtseende.Ofjordpige

Ofjordpige
Ofjord på Island.
Island ,Ofjord er fjorden ved Akureyri  men du kan læse mere om islandske dragter her


Ostenfeldskone

Ostenfeldskone

Ostenfeld er en del af  Friesland.
På frilandsmuseet i Danmark findes en model af en gård fra Ostenfelt
Du kan se hvordan Ostenfelt er i dag.hits